.

SC Fotografi - Hjemmesiden for SC Fotografi er under opbygning

.

Byggeriet af Musikkens hus, her fotograferet september 2011.

Byggeriet af Musikkens hus, her fotograferet i september 2011.

Luftfoto af Spritten i Aalborg. De Danske Spritfabrikkers faciliteter her producerede mange af deres produkter i perioden 1931 - 2015. I området blev også produceret kartoffelchips under navnet Estrella. I dag er den lave del, nærmest banen, revet ned, og lejligheder er skudt op i stedet.De gamle bygninger fra 1931 er idag fredet, og forventes anvendt til kulturelle formål under navnet Cloud City.

Spritfabrikken september 2011. Luftfoto af Spritten i Aalborg. 

De Danske Spritfabrikkers faciliteter producerede her mange af deres snapse i perioden 1931 - 2015. I en produktionshal blev der også produceret kartoffelchips under navnet Estrella. 

I dag er den lave del nærmest banen revet ned, og lejligheder er skudt op i stedet. De gamle bygninger fra 1931 er nu fredet, og forventes anvendt til kulturelle formål under navnet "Cloud City".


AAU BUILD, Aalborg universitet